Giới thiệu

Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Dịch vụ AGK là đơn vị được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh Và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động cho Lao động tại các Doanh nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Để thực hiện tốt pháp lệnh về An toàn Vệ Sinh Lao động, Nghị đinh 44/2016/NĐ – CP ban hành ngày 15/05/2016, Công ty TNHH Phát triển Tthương mại và Dịch vụ AGK luôn luôn tự hào là một trong những công ty hoạt động tốt nhất, uy tín nhất, chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực Huấn luyện An toàn Vệ sinh Lao động tại Việt Nam.

CÁC NHÓM HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Menu