Tai nạn lao động

Thông báo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2020


Tư vấn

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo của 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2020 trên toàn quốc đã xảy ra 3.349 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 3.450 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) trong đó:

– Số người chết vì TNLĐ: 378 người (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 274 người, giảm 10 người tương ứng với 3,5% so với 6 tháng đầu năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 104 người, giảm 37 người tương ứng với 26,2% so với 6 tháng đầu năm 2019);

– Số vụ TNLĐ chết người: 360 vụ (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 256 vụ, giảm 09 vụ tương ứng với 3,4% so với 6 tháng đầu năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 104 vụ, giảm 29 vụ tương ứng với 21,8% so với 6 tháng đầu năm 2019);

– Số người bị thương nặng: 806 người (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 666 người, giảm 55 người tương ứng với 7,6% so với 6 tháng đầu năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 140 người, giảm 23 người tương ứng với 14,11% so với 6 tháng đầu năm 2019);

– Nạn nhân là lao động nữ: 1151 người (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 1062 người, giảm 96 người tương ứng với 8,3% so với 6 tháng đầu năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 89 người, tăng 05 người tương ứng với 5,95% so với 6 tháng đầu năm 2019);

– Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 49 vụ (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 41 vụ, giảm 05 vụ tương ứng với 10,9% so với 6 tháng đầu năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 08 vụ, giảm 07 vụ tương ứng với 46,7% so với 6 tháng đầu năm 2019).

Có thể bạn quan tâm

Menu